Hususi (Yeşil) Pasaport Başvurusunda Gerekli Belgeler Nelerdir?
 
     *    Müracaatta pasaport alacak herkesin bizzat başvuruda bulunması gerekmektedir. Nüfus Cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesinin aslını yanlarıda bulunmaları gerekmektedir.
     *   ​ 1 adet biyometrik fotoğraf
     *   Pasaport defter bedeli (133,50 TL)
     *   Hususi damgalı pasaport talep formu (Emekli veya çekilme nedeniyle hususi damgalı pasaport başvurusunda bulunan hak sahiplerinden talep formu yerine bir defaya mahsus mensubu bulunduğu kurum tarafından düzenlenmiş unvanı ve kadro derecesini gösterir resmi belge istenir.)
     *   Öğrenime devam eden çocuklar için öğrenci belgesi
     *   Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi
     *   Varsa eski pasaport
     *   Engelli olan çocuklar için sağlık raporu.
 
      Pasaportlarla alakalı diğer sorularınız için tıklayınız